5 روشی که مشاوران IT اصول اولیه خود را با CRM بهبود می­دهند

 

در هر صنعت، هدف فروشندگان باید فراتر رفتن از انتظارات مشتری  باشد. با اینحال، در فضایی مانند مشاوره IT، فراتر رفتن از هنجارها- و رقابت- لازم است یک شیوه استاندارد باشد. کارفرمایان بر مشاوران در هر چیزی تکیه دارند از عملیات و خدمات مشتری تا فروش و بازاریابی. مشاوران برای تایید استانداردهای بالا برای کار، تکمیل به موقع پروژهها و ایجاد روابط مشتری وفادار در فرایندها لازم است سریع، سازمانیافته و فورا در دسترس باشند.

به عبارت دیگر، صفحات گسترده نامرتب به سادگی نمیتوانند آن را کاهش دهند. مشاوران IT میتوانند از راهحلهای نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری برای کمک به افزایش جریان کار، قیفهای (مسیرهای) فروش و مدیریت پروژه استفاده کنند. مشاوران با تحت کنترل بودن این عملیات میتوانند در زمانی که بیشترین اهمیت را در روابط مشتری فردی دارند فراتر بروند. با توجه به یک نظرسنجی TechValidate مستقل اخیر، به این دلیل است که بیش از نصف مشتریان مشاوره SarvCRM سرمایهگذاریهای CRM خود را در کمتر از سه ماه بازپرداخت میکنند.

همانطور که نتایج نظرسنجی نشان میدهند، حتی برای تیمهای مشاوره  یک نفره نیز، راهحل CRM  میتواند به انجام کار یک کارمند اضافی کمک کند. در بخش زیر، X بینش اضافی و نکتههایی برای استفاده از CRM برای موفقیت مشاوره IT ارایه شدهاند.

db8cdaa9d9bed8a7d8b1da86daafdb8c-d987d8a7-d8a8d8a7-d986d8b1d985-d8a7d981d8b2d8a7d8b1-crm

  • سه مورد از بزرگترین چالشهای مشاوران، سازمان، مدیریت پروژه و همکاری است. بدون فایلها و رکوردهای به روز شده، مشاوران نمیتوانند تعاملات با مشتریان را شخصیسازی کنند یا پروژههای جدید را با در نظر داشتن سابقه کارفرما شروع کنند.
  • CRM میتواند گزارشدهی کسب و کار را در سطح اجرایی بهبود بخشد. راهحلهای CRM میتوانند منابع ارزشمندی – زمان و فضا- را به مشاوران ارایه دهند که به بهبود ارتباطات و گزارشدهی در میان اعضای تیم کمک میکنند و دیدگاه آشکاری را در مورد هر برد (پیروزی) کسب و کار به مدیران اجرایی میدهند.
  • هفتاد و سه درصد از مشاوران به شکل قابل ملاحظه، کارآمدی کسب و کار را بعد از اتخاذ CRM بهبود میبخشند. یک سیستم CRM میتواند پروژههای کارفرما را از شروع تا پایان ساده و موثر کند – از یادداشتهای تماس اصلی تا حسابهای به شکل خودکار جمعیتدار شده- که این کار منجر به رضایت مشتریان و کار سوددهتر میشود.
  • مشاوران با استفاده از CRM میتوانند حمایت مشتری محور محاورهای ارایه دهند. با دادههای CRM در بخش آنها، 71 درصد از مشاورانی که از آنها نظرسنجی شده است فروش خود را بین 10 و 75درصد افزایش دادهاند.
  • زمان زیادی طول نمیکشد تا راه حل CRM ارزش خود را ثابت کند. سی و هفت درصد از مشاوران IT در عرض کمتر از یک ماه مشاهده میکنند که سرمایهگذاری آنها در CRM بازگشته است (و توسعه یافته است).  برای رسیدن به موفقیت در پیاده سازی نرم افزار CRM اینجا را کلیک کنید.

در صنعت در حال رشد سریع مانند مشاوره ، اشتباه در یک وظیفه ظاهرا جزئی مانند از دست دادن یک جلسه یا کارهای تکراری میتواند زمان، سود یا حتی مشتریان را قربانی کند. راهحلهای CRM تضمین میکنند که هر عضو تیم مشاوره منابع، آموزش و اطلاعاتی دارند که برای پیروزی در رقابت و ایجاد روابط معنادار با مشتری مورد نیاز هستند.

d986d8b1d985-d8a7d981d8b2d8a7d8b1-crm-daa9d8a7d8b1d8aad8a7d8a8d984

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s